Velkommen til Sealagi

Sealagi er gratis og tilgængelig til både iOS og Android.

Med Sealagi kan du bl.a.:

  • se andre både på kortet med retning og hastighed,
  • sende beskeder til andre både uden deres telefonnummer,
  • ved behov for hjælp, sende en besked om hjælp til alle både inden for en selvvalgt radius,
  • følge dine favoritter,
  • følge med i andres sejlads, fx fra hjemmet,
  • indhente information fra og om andre både,
  • se DSRS’ kystredningsstationer i Danmark,
  • se Danske Tursejleres og Dansk Sejlunions turbøjer i de danske farvande.

Alle disse funktioner kan nu bruges via mobiltelefonen og således også i selv de mindste både, såsom kanoer, joller osv.

Sealagi er tilgængelig til både iOS og Android: