a) Beskeder

Beskeder sendes ved at trykke på modtagerens infoboks og derefter vælge ”send besked” , når der trykkes send besked åbnes et tekstfelt i beskedmenuen hvor man skriver sin besked og efterfølgende trykker send.

Modtager man en besked mens man er online, vil denne besked være tilgængelig i beskedmenuen. Indtil beskeden er læst vil den fremstå som ulæst med et lille rødt ikon. Der modtages også en Push-besked/notifikation.

Samtlige afsendte- og modtagne beskeder er tilgængelige i beskedmenuen..

Sendes der en besked til en bruger som er offline, vil beskeden fremstå som læst i modtagerens beskedmenu.

Ved afsendelse af beskeder vil navnet på brugeren optræde som afsenders identifikation.

Sendes der beskeder fra en anonym bruger, vil det være afsenderens brugernavn som anvendes til

Hvis en favorit er offline vil man blive informeret om dette ved afsendelse af besked.

Hjælpe-beskeder

Hjælpe-beskeder er en funktion, som kan benyttes, når der er behov for at sende beskeder ud til flere brugere på en gang.

For at navigere til menuen for hjælpe-beskeder trykkes der på ikonet nederst i venstre hjørne på kortet. Ikonet er en orange firkant med et sort symbol i midten.

Under indstillinger -> ”Hjælp Radius” kan radius for udsendelse af beskeder fastsættes. Alle brugere som befinder inden for den indstillede radius vil modtage hjælpe-beskeden.

I menuen for hjælpe-beskeder beskriver brugeren sit problem i tekstfeltet. Under tekstfeltet er der en vejledning. Derefter trykkes der ”udsend hjælp” for at sende hjælpe-beskeden. Samtidig kan brugeren nu ses på kortet med et specielt ikon, som viser man har behov for hjælp.

Når behovet for hjælp ikke er relevant mere gives der besked til øvrige brugere ved at trykke på ”annuller hjælp”

Favoritter vil altid modtage hjælpe-beskeder uanset den indstillede radius.