Funktionsbeskrivelse

Beskeder sendes ved at trykke på modtagerens infoboks og derefter vælge ”send besked” , når der trykkes send besked åbnes et tekstfelt i beskedmenuen hvor man skriver sin besked og efterfølgende trykker send.

Modtager man en besked mens man er online, vil denne besked være tilgængelig i beskedmenuen. Indtil beskeden er læst vil den fremstå som ulæst med et lille rødt ikon. Der modtages også en Push-besked/notifikation.

Samtlige afsendte- og modtagne beskeder er tilgængelige i beskedmenuen..

Sendes der en besked til en bruger som er offline, vil beskeden fremstå som læst i modtagerens beskedmenu.

Ved afsendelse af beskeder vil navnet på brugeren optræde som afsenders identifikation.

Sendes der beskeder fra en anonym bruger, vil det være afsenderens brugernavn som anvendes til

Hvis en favorit er offline vil man blive informeret om dette ved afsendelse af besked.

Hjælpe-beskeder

Hjælpe-beskeder er en funktion, som kan benyttes, når der er behov for at sende beskeder ud til flere brugere på en gang.

For at navigere til menuen for hjælpe-beskeder trykkes der på ikonet nederst i venstre hjørne på kortet. Ikonet er en orange firkant med et sort symbol i midten.

Under indstillinger -> ”Hjælp Radius” kan radius for udsendelse af beskeder fastsættes. Alle brugere som befinder inden for den indstillede radius vil modtage hjælpe-beskeden.

I menuen for hjælpe-beskeder beskriver brugeren sit problem i tekstfeltet. Under tekstfeltet er der en vejledning. Derefter trykkes der ”udsend hjælp” for at sende hjælpe-beskeden. Samtidig kan brugeren nu ses på kortet med et specielt ikon, som viser man har behov for hjælp.

Når behovet for hjælp ikke er relevant mere gives der besked til øvrige brugere ved at trykke på ”annuller hjælp”

Favoritter vil altid modtage hjælpe-beskeder uanset den indstillede radius.

En bruger tilføjes som favorit ved at åbne brugerens infoboks. Herefter trykkes på ”tilføj favorit” og herefter optræder vedkommende i oversigten over

Er din favorit online kan vedkommende findes på kortet ved at gå ind i oversigten over favoritter og trykke på ”Vis på kort” derefter vil favorittens placering vises på kortet.

En brugers favoritter modtager hjælpe-beskeder uanset om de er inden for den givne hjælpe-radius.

Det er muligt at fremstå anonym, også overfor favoritter. Ved anonymitet vises kun brugernavn.

Under indstillinger findes der to funktioner, som har indflydelse på hvor anonym en bruger fremstår over for andre brugere. Den første mulighed er ”Vis navn”,som indstiller hvorvidt brugerens navn eller brugernavn vises for andre brugere. Den anden mulighed er ”Vis bådnavn” som indstiller hvorvidt brugerens bådnavn vises for andre brugere.

Efter download af Sealagi åbnes appen og nedenstående skærmbillede vises. Der trykkes på ”ny bruger” og nyt skærmbilledet for oprettelse af en bruger kommer frem. Brugernavn, Email og Adgangskode indtastes og afsluttes ved at trykke på ”opret”

Første gang der logges på indtastes brugernavn/e-mail og kodeord og der trykkes på ”Login”. Nu åbnes kortet og der zoomes ind på din position.

Ønskes der at logge ud, kan man øverst til venstre finde ikonet med en dør, som der anvendes til at logge ud.

Nederst i højre hjørne findes en funktion til at zoome ind på din position på kortet.

Under Indstillinger findes tre emner, henholdsvis ”Min konto”, ”Min Båd” og ”Indstillinger”.

Min konto er stedet hvor der kan ændres i dine profiloplysninger.

Min Båd er stedet hvor der kan ændres på bådtype, navn, hjemhavn og størrelse.

Under Indstillinger kan der justeres anonymitet, hjælpe-radius samt opdateringsfrekvenser for kort og position.

Opdatering af kort og position

Under indstillinger findes to tidsintervaller for opdatering af kort og position som kan justeres.

Opdatering af kort omhandler andre brugeres placering i 200 km afstand fra en selv. Det betyder at man kun samler positioner op på andre både indenfor 200 km rækkevidde. Hyppige opdateringer er strømkrævende og behovet for præcision af andres brugeres placering bør derfor afvejes.. Præcisionen omkring andre brugeres positioner betyder mere hvis der sejles på områder med begrænset plads.

Opdatering af position omhandler tidsintervallet for kommunikation af ens egen position. Hyppige opdateringer er strømkrævende og behovet for at kommunikere egen præcision bør afvejes. Ens egen position ændrer sig hurtigt hvis man sejler i en hurtiggående båd. Her kan det være vigtigt at tilpasse.

Load More